học nghề

Năm 2017 được đảm bảo đầu ra, thí sinh tự tin đăng ký học nghề

Có thể thấy cơ chế phối hợp Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp đã phát huy được những hiệu quả nhất định. Đào tạo

Không phải vào đại học học nghề là lựa chọn khả quan của nhiều bạn trẻ

Thêm vào đó, các học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo nghề còn là đối tượng của các chính sách ưu đãi