Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề

Hãy quyết định phương án mà bạn cho rằng tối ưu nhất và vạch ra phương án hành động cụ thể. Bạn phải dứt khoát

Giải quyết vấn đề kỹ năng cần thiết trong học tập và làm việc

Khi bạn tin rằng mình đã hiểu được vấn đề và biết cách giải quyết nó, bạn có thể bắt tay vào hành động. Giải

Vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết công việc một cách hiệu quả

Nếu bạn là trưởng ban tổ chức cuộc họp, tìm cho mình 1 hay 2 ý tưởng, sau khi các nhóm kết thúc thảo luận

Ý thức rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên

• Hướng suy nghĩ của mình vào những vấn đề mà mình có thể giải quyết được và bỏ qua những vấn đề ngoài khả

Cách mà một công ty Nhật giải quyết vấn đề

Trong một buổi trao đổi về năng suất chất lượng với một công ty Nhật Bản, một chuyên gia về chất lượng đã chia sẻ

Các quá trình cần phải có khi muốn giải quyết vấn đề

Để giải quyết một vấn đề luôn luôn có nhiều giải pháp khác nhau. Và không có giải pháp nào sai cả, nó chỉ khác