bí quyết làm nhà tuyển dụng chú ý

Cách để gây chú ý với nhà tuyển dụng và được tuyển

Ví dụ thử nghĩ xem nếu đang ứng tuyển Marketing cho Google thì cần các keyword gì mà nghe phát đã nghĩ ngay đến Google.